Πράσινη Ενέργεια

Ο ξενώνας μας παράγει ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από τους ηλιακούς συλλέκτες που υπάρχουν στην οροφή του κτιρίου από το 2009.
Είναι το πρώτο κτίριο στο νησί της Μυκόνου που παράγει πράσινη ενέργεια.
Παράγουμε περίπου 24000 kWh ετησίως, αρκετή ενέργεια για την κατανάλωση μας.